Linki

Instytut Fizjologii i Patologii Sluchu World Hearing Center

Strona główna

Idea zachowania resztek słuchowych - od teorii do praktyki

Wraz z udoskonalaniem technologii wykorzystywanych w implantach, coraz większą wiedzą i doświadczeniem chirurgicznym oraz rehabilitacyjnym zmieniały się kryteria doboru pacjentów do operacji wszczepienia implantu. Do tej metody leczenia kwalifikowane są obecnie coraz młodsze dzieci, nie tylko te cierpiące na całkowitą utratę słuchu, ale i te, które mają trochę lepszy, częściowo zachowany słuch. Realizacja programu zachowania resztek słuchowych była ogromnym wyzwaniem. Doceniając w tym programie rolę naukowców, nie sposób nie wspomnieć o pacjentach i ich rodzinach, rodzicach i opiekunach, którzy nam zaufali. To dzięki nim udało się opracować nowe koncepcje - wyjaśnia prof. Henryk Skarżyński.