Linki

Instytut Fizjologii i Patologii Sluchu World Hearing Center

Strona główna

Leczenie częściowej głuchoty - wytyczanie nowych kierunków rozwoju

Praca nad leczeniem częściowej głuchoty była dla mnie wielkim wyzwaniem, ale równocześnie bodźcem dla rozwoju w wielu kierunkach. Było to związane z opracowaniem i wdrożeniem nowych metod diagnostycznych, programów przesiewowych badań słuchu, baterii testów audiologicznych, metod psychoakustycznych i metod obrazowania funkcjonalnego ? tłumaczy prof. Skarżyński. Dla potrzeb tej metody leczenia prof. Skarżyński opracował nowy typ bezpiecznej elektrody, którą zastosowano w najnowszej generacji implantów ślimakowych.

Przez ostatnie kilka lat praktyczne podejście do wdrażania programu leczenia częściowej głuchoty było widoczne podczas organizowanych przez Instytut warsztatów ?Window Approach Workshop?, w trakcie których prof. Skarżyński prezentował pokazy na żywo od kilku do kilkunastu operacji wszczepienia implantu oraz wyniki swoich pacjentów. Od roku 2006 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest liderem projektu ?Remediation of Hearing Loss - Hearing Treat?, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.  Jego celem była optymalizacja wyników leczenia częściowej głuchoty z zastosowaniem najnowszych narzędzi i innowacyjnych metod badawczych, opracowanych i wdrożonych w ostatnich latach w wiodących ośrodkach zajmujących się badaniami słuchu.