Linki

Instytut Fizjologii i Patologii Sluchu World Hearing Center

Strona główna

Leczenie częściowej głuchoty - polskie osiągnięcie

Stopniowo zwiększający się materiał kliniczny obejmujący  dzieci z zachowanymi resztkami słuchowymi był konsekwentnie prezentowany przez zespół Instytutu na arenie międzynarodowej.Dzięki stałemu rozwojowi naszego programu (otwarcia ślimaka przez okienko okrągłe) wyłoniliśmy - jako pierwsi w świecie - całkowicie nową grupę pacjentów z wadą słuchu, u których zachowana liczna populacja zwojów nerwowych w okolicy szczytu ślimaka, reprezentująca normalną budowę tonotopową, umożliwia swobodne słyszenie niskich częstotliwości przy jednoczesnym braku możliwości  słyszenia tonów wysokich - tłumaczy prof. Skarżyński. Ten stan słuchu został nazwany częściową głuchotą, która leczona jest za pomocą implantów ślimakowych (Partial Deafness Cochlear Implantation - PDCI). Prof. Skarżyński po raz pierwszy w świecie zoperował dorosłego pacjenta z częściową głuchotą w 2002 roku. W pełni satysfakcjonujące wyniki zostały przedstawione na jesieni tego samego roku podczas Hearing Preservation Workshop w Indianapolis. Na kolejnych konferencjach naukowych z tej serii przedstawił bardzo dobre efekty implantacji u kolejnych grup pacjentów.

Satysfakcjonujące wyniki zachowania resztek u ponad 93% pacjentów dorosłych uzasadniły możliwości leczenia w ten sam sposób dzieci. Pierwsze w Polsce i na świecie dziecko z częściową głuchotą zostało zoperowane przez prof. Skarżyńskiego w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w 2004 roku. Do dziś jednolita grupa pacjentów - d zieci z zachowanym w praktycznie 100% słuchem stale się powiększa. Jest to jedyna taka grupa prezentowana w literaturze i na kongresach światowych. Teoretyczne podstawy uzupełnienia utraconej umiejętności słyszenia wysokich częstotliwości za pomocą implantów ślimakowych znalazły więc potwierdzenie w codziennej praktyce. Udowodniono, że możliwe jest współdziałanie pomiędzy zachowanymi w różnym stopniu resztkami słuchowymi i słuchem elektrycznym, który może być dodatkowo wzmocniony poprzez stymulację akustyczną.